Coefficient of Variation (CV) För att få fram CV använder man sig av både Mean Fibre Diameter och Standard Deviation. Man dividerar helt enkelt SD med MFD och multiplicerar med 100 för att uttrycka det som ett procenttal. Det värde man då får fram är ett annat sätt att uttrycka avvikelsen i fiberdiameter...... i relation till det genomsnittliga microntalet.  Ju lägre värde desto enhetligare ull.