Kusipacha Alpacka  |  kusipacha@telia.com
Fay
Fay kommer ursprungligen från England och ur väldigt intressanta linjer. Hennes morfar heter Dovecote Jaquinto och han importerades till England från Canada. Hennes far är Snowmass Casanovas Avalon, importerad till England från USA. Avalon var vid tiden för sin import den finfibrigaste alpacka Snowmass fött upp. Han låg vid hög ålder fortfarande under 20 microner.

Fay är född 2011-05-22 och har så här långt fått 2 föl.......Cloud Dancer född 2014 och Puffin född 2015. Hon är nu dräktig med Viggo.
    Snowmass Peruvian Casanova  
  Snowmass Casanovas Avalon    
    Snowmass Peruvina Rosemist  
Kusipacha Fay      
    Dovecote Jaquinto  
  Spring Farm Princess Irena    
    Spring Farm Elisabeth