Alpackans microntal anges som Mean Fibre Diameter (MFD) vilket ju betyder genomsnittlig fiberdiameter. När någon berättar om en alpackas fiberkvalitet säger man ofta t ex  "alpacka x har 25 microner" ..... och det syftar på den genomsnittliga fiberdiametern. Stapeldiagrammet visar precis vilka fiberdiametrar ullprovet innehållit ....... genomsnittet är det som används för att beskriva en alpackas ullkvalitet. 1 micron = 1/1000 mm.