Alpackans rötter
Kusipacha Alpacka
Alpackan (vicugna pacos) är en kamelid och tillhör samma familj som kamelen, dromedaren, laman, guanacon och vicuñan. Det anses vederlagt att kamelidernas rötter kan spåras 45 millioner år bakåt i tiden och att kamelfamiljens vagga är Nordamerika. Fossil efter ett 50-tal kamelidarter har påträffats under åren. För ca tre millioner år sedan anses den art, hemiauchenia, (fin bild av fossilt fynd finns här) som givit upphov till vår tids sydamerikanska kamelider ha promenerat in i Sydamerika via Panama. Kameliderna i Nordamerika försvann sedan helt för ungefär 11 000 år sedan (och ingen vet riktigt varför.... samtidigt med kameliderna försvann ett antal större däggdjur) men i Sydamerika finns fortfarande guanacon, vicuñan, laman och alpackan kvar. Tämligen sentida forskning har vidare klarlagt att alpackan utvecklats ur vicuñan och att laman har ett band till guanacon. 
lama
vicuña
guanaco
Alpackan har varit domesticerad i omkring 6000 år. Sen dess har de på varandra följande sydamerikanska kulturerna varit beroende av alpackan dels för kött men (förhoppningsvis) mest för ullen. Fynd av tusenåriga mumifierade alpackor visar att de gamla kulturerna hade alpackor med fantastiskt finfibrig ull...... finare (tunnare fiber) än genomsnittet idag.

Under de sista hundra åren före den spanska invasionen av Sydamerika var Inkakulturen den regerande i Anderna. Inkariket var i djup kris vid tidpunkten för spanjorernas ankomst till Peru (början av 1500-talet). Kanske var det den inkarikets djupa inre splittring som gjorde det möjligt för Pizarros 168 'conquistadorer' (med 27 hästar) att vinna slaget mot Inkan Atahualpas tusentals män. Invasionen var en total katastrof för både djur och människor och man räknar med att 80 % av urbefolkningen utrotades. Spanjorerna tyckte inte om kameliderna och kallade dem nedlåtande "jordens får" och stiftade lagar där ursprungsbefolkningen skulle tvingas överge sina alpackor till fördel för "får från Castile" vilket var liktydigt med våra europeiska får. Under tiden fram till invasionen hade alpackan hållits som boskap från kustlinjen och upp till 4000 meters höjd. Effekten av invasionen blev att de som ville klara sig undan spanjorernas påbud fick förflytta sig ända upp på högplatån (Chile, Peru, Bolivia) med sitt karga landskap och stränga klimat. Denna förflyttning decimerade antalet alpackor ytterligare men sedan dess har högplatån, Altiplano, förblivit alpackornas hemvist.
Tillbaka till Alpacka ABC
Tillbaka till Alpacka ABC
Tillbaka till Startsida
Kusipacha Alpacka      |  kusipacha@telia.com