Standard Deviation (SD) beskriver avvikelsen från den genomsnittliga fiberdiametern i microner. Avvikelsen avser den individuella avvikelsen (plus och minus) på båda sidor om genomsnittet. Knepigt att uttrycka i ord men om man tittar på Kututus ullanalys så står det SD 3,9. MFD ligger på 20,7. 20,7 minus 3,9 = 16,8. 20,7 plus 3,9 = 24,6. Om diagrammet är någorlunda "klockformat" avser 1 Standard Deviation ca 68% av fibrerna i ullprovet. Informationen jag har fått av SD är att 68% av Kututus ull  ligger mellan 16,8 och 24,6 microner. Ju lägre SD ju enhetligare ullkvalitet..... vilket är eftersträvansvärt. En hög SD anger en stor spridning i fiberdiametern.... vilket också påverkar hur ullen känns. Oavsett om ullen genomsnittligt är finare eller grövre känns den mjukare om fibrerna är något sånär likartade i grovlek.