Kusipacha Alpacka  |  kusipacha@telia.com
Shawnee Chief
Shawnee Chief som lystrar till Rune är en otroligt tät och vackert crimpig fawnfärgad hingst som är född den 11 juli 2014. Han blir 3 år till sommaren och är färdig att börja betäcka då. Rune är högställd och har den högsta mankhöjden av alpackorna här. Son till Ambersun Fire Chief och har en del av pappas stojighet men ju mjukare man behandlar honom desto bättre går det. Rune är faktiskt helbror till Cookies Cookie men har en helt annan look och storlek. Hans förstaklippning låg på 20,8 microner SD 4,0. Rune ställdes ut som junior och kom då 3:a (av sex i klassen) i en mycket förnäm samling fawnfärgade hingstjuniorer.
    Ambersun Peruvian High Dancer  
  Ambersun Fire Chief    
    Ambersun Fire Lady  
Kusipacha Shawnee Chief      
       
  Lachiwa    
       
Rune sommaren 2014....2 veckor gammal
Rune april 2015