Fibers greater than 30 microns  Uttryckt i procent anger det hur stor del av fibrerna som har ett högre microntal än 30. Fibrer över 30 microner anses ha 'klifaktor'. Andra ulltestlaboratorier uttrycker detta begrepp som "Handle"  och vänder på steken och uttrycker det som 100% minus andelen fiber som är över 30 microner. I Kututus fall skulle hans Handle - tal bli  100 minus 2,4 vilket blir 97,6..... slutsatsen man kan dra av det talet är att hans ull känns väldigt mjuk och "ostickig".