Kusipacha's Alpackor 
www.kusipaco.com
Douglas
Douglas föddes sommaren 2006 och är son till Savannah