Kusipacha's Alpackor 
www.kusipaco.com
Fifi
Fifi föddes sommaren 2006 och är dotter till Feliksa