Benazir är dotter till Feliksa och född sommaren 2007. Här finns bilder från hennes födelse
Benazir Celeste
Kusipacha's Alpackor  www.kusipaco.com