Kusipacha's Alpackor  www.kusipaco.com
Buster
Buster är son till Julia och född sommaren 2007. Här finns bilder från hans födelse