Kusipacha's Alpackor
www.kusipaco.com
Cory Soprano
Cory, alias Huligarne, är son till Dottie och föddes sommaren 2007. Här finns finns bilder från hans födelse.