Kusipacha's Alpackor  www.kusipaco.com
Livia Milagros
Livia är dotter till Minimaxine och född sommaren 2007. Här finns bilder på henne som nyfödd