Kusipacha's Alpackor  www.kusipaco.com
Jojje Luciano
Jojje är son till Rosy och född sommaren 2007. Här finns bilder på honom som nyfödd.