Kusipacha's Alpackor
www.kusipaco.com
Prinxen
Prinxen är son till Finxen och föddes sommaren 2007. Här finns bilder från hans födelse.