Kusipacha's Alpackor  www.kusipaco.com
Samay
Samay är son till Maya och föddes sommaren 2007. Här finns bilder från hans födelse