Kusipacha Alpacka
Ull... ull... ull...
 
Alpackans ull speglar verkligen sin bärare ..... Ullen är lätt, elegant, mjukare än mjuk och vacker att se på. Att den sedan värmer bättre än det mesta är ju nästan för bra för att vara sant. Some have it all.... :-)

Som naturfiber använd i textilindustrin är alpackans ull unik i det avseendet att färgspektrat är så brett. Utifrån 5 grundfärger.... vit, fawn (ung creme el champagne), brun, grå och svart finns idag 22 definierade färger på alpackans ull.   Ex light fawn.... medium brown....  Nyanserna inom de definierade färgerna är otaliga.....

Ullen klassificeras efter sin 'finhet' vilket innebär att man mäter diametern på den enskilda fibern. De flesta uppfödare med en målsättning i sin avel skickar ett ullprov från varje djur till analys årligen. Analysen ger information om ett antal egenskaper hos alpackans ull, diametern hos fibern mäts i micron (1/1000 mm). Beroende på micron-talet klassificeras ullen (inom textilindustrin) i olika kvaliteter; Royal Alpaca (lägre än 19 micron), Baby Alpaca (max 22,5 micron), Super Fine Alpaca (max 25,5 micron), Huarizo (max 29 micron), Coarse (max 32 micron) och Mixed Pieces (grövre än 32 micron). Klicka här för att se hur en ullanalys ser ut och hur man läser den

Namnen som används i klassificeringen speglar nödvändigtvis inte ålder eller andra yttre egenskaper. Den ull  som benämns Baby Alpaca kommer nödvändigtvis inte från unga djur.... den kan mycket väl komma från ett vuxet djur med 'fin' fiber. Huarizon är vad man generellt i Peru kallar den korsning mellan alpacka och lama som uppstår hos bönder som håller blandhjordar av alpackor och lamor. Huarizons ull är rätt grov, inom ullindustrin används termen huarizo för att beskriva en viss grovlek på fibern och den kan mycket väl komma från en 'renrasig' alpacka.  Ju 'finare' ull desto behagligare att bära mot huden och alpackaull under 30 micron har som regel ingen 'klifaktor'. Finhetsgraden hos ullen är ärftlig och ju finare (lägre micron-tal) ullen är desto högre pris betingar den.
blir garn... garn.... garn....
 
...blir allt möjligt tjusigt ....
Strukturen i uppbyggnaden av alpackans fiber gör att den känns mjukare att vidröra än t ex fårull med samma microntal. Tätheten, d v s antalet fibrer på den enskilda alpackan, är en annan viktig egenskap. Ju tätare desto bättre..... viker man isär ullen på en alpacka är det önskvärt att se så lite hud som möjligt.

Av de fyra sydamerikanska kameliderna är det vicuñan som har den mest exklusiva ullen ..... normalt ligger den på 10 till 12 micron. Vicuñan har aldrig låtit sig domesticeras och att samla in de vilda hjordarna för att klippa djuren är ett evenemang. Vicuñan ger endast ungefär 200 gram ull vartannat år. Det berättas att Al Capone bar en överrock i vicuña och att den värderades till USD 30 000 ... och det var ju många år sedan.
Alpackans ull spinns till garn eller vävs till exklusiva textilier. Vi har inte lyckats hitta ett spinneri i Sverige som spinner små mängder av ull. Färgrikedomen hos alpackan gör ju att man inte kan slå ihop all ull från den årliga klippningen och skicka den att bli spunnen. Efter en del efterforskningar hittade vi Farrlaceys Minimill, ett 'minispinneri' i England som är specialiserat på och konstruerat för att spinna små mängder ull. Ta en titt här (öppnas i nytt fönster).
Tillbaka till Alpacka ABC
Kusipacha Alpacka startsida
Alpackans Ull
Tillbaka till Alpacka ABC
Kusipacha Alpacka      |  kusipacha@telia.com