Kusipacha Alpacka
Exempel på en ullanalys
Ullprovet till en alpackas ullanalys tas som regel vid den årliga klippningen..... och oftast tas ullen från sadelpartiet på alpackan. Ullprovet läggs i en plastpåse och märks med alpackans data och skickas sedan till ett laboratorium som sysslar med fiberanalyser. Ullanalysen nedanför tillhör alpackan Kututu..... och avser hans livs andra klippning.
Mean Fibre Diameter??
Standard Deviation??
Coefficient of Variation??
Fibers greater than 30 microns??
Alpackans ullkvalitet (microntalet) påverkas av faktorer som ålder, kön, allmäntillstånd. Hingstar får ofta en grövre ull än ston (dräktighet och digivning påverkar), ullen tenderar att bli grövre med åldern..... hur mycket är väldigt individuellt. Alpackans diet och allmäntillstånd speglas också i fiberns diameter.
En sjuk eller undernärd alpacka får en tunnare fiber......  Har man köpt en alpacka som importerats från Sydamerika görs som regel den första ullanalysen där. Många djur är magra....... betet i Anderna är inte som här. Efter att ha blivit mer välnärda är det normalt att microntalet har stigit. Ett av våra ston vägde enl screening protokollet 35 kg när hon screenades i Chile och hennes ullanalys visade ett microntal på 18....... idag, tre år senare, väger hon 70 kg och hennes microntal har blåsts upp till 29. Här har sannolikt både ålder och diet påverkat. Ullanalysen är ett bra jämförelseverktyg lokalt inom den egna flocken på den platsen man befinner sig och med den diet djuren har. Samma djur på en annan plats med annan föda kan mycket väl resultera i ett annorlunda microntal. Men relativt sett som ett mätverktyg inom flocken och som kvitto på avelsarbete är ullanalysen ett oumbärligt verktyg.

Klicka på bubblorna för en förklaring på de begrepp analysen använder för att ge information.

Vågrätt i diagrammet visas microntal i stigande skala från vänster till höger....... lodrätt visas procenttal. Staplarna visar då dels vilka olika microntal ullprovet innehållit och dels hur många procent av varje micron. Vanligast är att kurvan har formen av en klocka (ding-dång typ:-)

Tillbaka till Alpacka ABC
Kusipacha Alpacka startsida
Kusipacha Alpacka      |  kusipacha@telia.com