Kusipacha alpacka
Länkar
Kära vänner...... tillika  'alpackafolk' med hemsida

Adora Alpackagård
Ulrika Westblom

Angermanna Alpacka  CatrinÅsén o Folke Edholm

Annas Aviga Maskor  Anna o Theodor Storm


Anna-Klara Molin

Enghaugen Alpakka
Norge, Line Werner

Hälsingedalens Alpackor 
Marie Callin

Högalunds Alpackor 
Sofia och Peter Leijon

Krusius Alpackor 
Ulla-Lena von Krusenstierna

Majbacka Alpacka  Sven-Erik o Eva Möller


Nadines Alpackor  Nadine Olsson

Nybo Gård 
Jörgen Larsson

Roslagens Alpacka 
Sarah och Fredrik Mannheimer

Royal Alpacas  Sandra o Nils-Arne Holmudden


Spring Farm Alpacas  England,  Vicki and Chris Agar


Svenska Alpackaföreningen
British Alpaca Society
AOBA, Alpaca Owners and Breeders Association, USA
Alpaca Association New Zealand
Australian Alpaca Association
huvudbild av alpackan Ambersun Evolution
Norges Alpackaförening
Kusipacha Alpacka  |  kusipacha@telia.com