Kusipacha alpacka
Länkar
Svenska Alpackaföreningen
British Alpaca Society
AOBA, Alpaca Owners and Breeders Association, USA
Alpaca Association New Zealand
Australian Alpaca Association
huvudbild av alpackan Ambersun Evolution
Norges Alpackaförening
Kusipacha Alpacka  |  kusipacha@telia.com