F ö r s ä l j n i n g
 
Foto Sarah Mannheimer
Alpackorna här har varit omhuldade och älskade och det är jag övertygad om övertygad om att de kommer att bli i sina nya hem med.......... Jag finns alltid till hands ifall frågor eller problem uppstår och har ambitionen att ge all grundläggande information och kunskap (om det är era första alpackor) innan ni har djuren hos er. Här nedanför några viktiga punkter om försäljning.
#   Våra alpackor är ID-märkta med mikrochip när de lämar oss

#   Veterinärbesiktning görs vid försäljning.

#   Fullständig historia med vaccinationsdatum, vitamininjektioner, avmaskningar och eventuell           annan behandling följer   
     med vid försäljning.

#   Alla djur här hanteras med kärlek, tålamod, respekt och Camelidynamics teknik i botten.

#   Alla djur hanteras av en anledning eller annan ..... och det betyder inte att de lärt sig gå i grimma. Samtliga alpackor som föds här grimtränas. Med grimträning menar jag att alpackan har tränats att bära grimma och att följa med på promenad. Att köpa ett grimtränat djur är  verkligen en bonus. Så många moment blir trevligare och mindre stressande både för dig och alpackan.
                                  
#   Köper du ett dräktigt sto får du all teoretisk information jag kan ge om själva fölningen. Historien är inte avslutad efter att
     fölningen är klar. Jag har förstått att det är oerhört viktigt att ge riktlinjer för hur man försäkrar sig om att fölet
     utvecklas som det ska. Du får bra förslag på rutiner och vad du behöver vara uppmärksam på.

#   Varje alpacka får med sin egen grimma..... grimskaftet ska du skaffa själv (lite rar symbolik i det som vi adopterat
     från hästvärlden)


#   Den första årsavgiften i Svenska Alpackaföreningen för en person i familjen ingår i försäljningen (naturligtvis
     frivilligt)

#   En omgång Camelibra mineralfoder får alpackan/alpackorna med sig när de åker härifrån.Försäljning av unga djur

Alpackafölen avvänjs runt 6 månaders ålder. En 6-månaders alpacka är fortfarande en bebis på många vis och avvänjningen är, som en klok person uttryckte det,  inte en händelse utan en process. En liten alpacka upplever generellt skilsmässan från sin mamma som mycket upprörande. Även om fölen successivt blir mer och mer självständiga under sina första månader i livet är mamma fortfarande centrum och tryggheten i deras liv och att hon plötsligt inte finns där längre är en stressfaktor. Avvänjningen betyder också att fölet inte längre får dia utan ska se till att själv äta tillräckligt av hö och annat. Ungefär samtidigt som avvänjningen sker inträffar även en övergång från det immunförsvar som alpackamammans colostrum (råmjölk) försåg fölet med till den lilla alpackans eget immunförsvar vilket är en livsviktig process. Alla faktorer sammantaget  skapar en av de mest  kritiska perioderna i en ung alpackas liv och att flytta till ny miljö och byta foder under den här övergångsperioden känns som att skapa onödig belastning på en liten varelse. 

Jag vill att de små ska landa fint och börja etablera sin egen identitet i den nya flocksammansättningen utan mamma.  Det ger också tid till grimträning och allmän samvaro som ger insikt i de olika peronligheterna..... ljuvlig tid. Det resulterar dessutom i trygga alpackor.  Om alpackorna är födda under sommarmånaderna börjar de bli färdiga att flytta till nya hem någonstans efter första klippningen (personlig åsikt) som förmodligen sker i maj påföljande år. Ganska behändigt dessutom, som ny ägare, att ha klippningen för året undanstökad. Som de flesta säkert blivit varse vid det här laget behöver alpackor åtminstone ett par andra alpackor i sitt liv. Vi säljer inte en ung hingst och ett ungt sto som ett par om det är de enda alpackorna hos den nya ägaren. En ung hingst och ett ungt sto ska i princip skiljas åt i samma veva som avvänjningen sker.
Kusipacha Alpacka      |  kusipacha@telia.com
Här hittar du de alpackor som är till salu