Kusipacha alpacka
Camelibra är ett vitamin- och mineralfoder skapat speciellt för alpacka, lama och andra  kamelider. 'Sanningen för dagen' vi fick oss serverade när vi fick våra första alpackor var att vi skulle ge dem fårpellets och krossad havre.  Jag ville gärna veta mer om vad som var känt om alpackans näringsbehov och tillbringade många långa timmar med att inventera informationen som fanns på Internet.

Som säkert de flesta vet idag visade det sig att alpackors matsmältningssystem är väldigt känsliga för säd och att för stora mängder säd kan förändra ph-värdet i matsmältningssystemet som i sin tur kan leda till mag- och/eller tarmsår. Alpackans matsmältningssystem består av en bakteriell mikroflora och störs balansen i den påverkar det alpackans förmåga att överhuvudtaget tillgodogöra sig sin föda. Fårpellets består till stor del av säd och krossad havre på det blev  kaka på kaka. Jag läste om  foder över hela världen men fastnade för Camelibra som tillverkades i England. Företaget som tillverkar Camelibra samarbetar med många större uppfödare och forskar hela tiden vidare (alpackan är ju en 'ung' art utanför Sydamerika) och uppdaterar fodret kontinuerligt.

Camelibra innehåller  vitaminer och mineraler och är dessutom designat att stödja och effektivisera matsmältningen hos alpackan. Camelibra är inte ett kraftfoder. Claire Whitehead som är veterinär och specialiserad på kamelider har bidragit till skapandet av Camelibra. Hennes föräldrar äger Bozedown Alpacas (idag en besättning på ung 800 djur) och Bozedown har nu använt Camelibra i mer än tio år med goda erfarenheter. Camelibra är definitivt bättre dokumenterat och i de flesta fall använt längre än andra tillskott som används i Sverige. 

Camelibra doseras 1g per kilo alpacka.... d v s en femtiokilos alpacka skall ha 50g Camelibra per dag ( en knapp deciliter)   En 20-kilos säck innehåller 400 dagsdoser till en 50-kilos alpacka och kostnaden per dag blir drygt en krona.

Pris per 20 kg  348:- + moms

Läs mer om Camelibra hos gwf nutrition
Alpackaston som i princip alltid är dräktiga eller digivande eller både och behöver som regel något mer än bara hö och gräs. Vi har valt att ge våra ston Fibregest. Den senare delen av dräktigheten och första månaderna av digivning är perioder när alpackamamman gör av med massor av energi. Våra ston får Fibregest året om, lite mer under sen dräktighet och första månaderna av digivning. Vi ger även våra växande djur Fibregest.

Fibregest har samma tillverkare som Camelibra och används också till hästar (som för övrigt också är sädeskänsliga). Fibregest är ett fiberrikt kraftfoder som förser alpackan med 'långsamma kolhydrater' ... en stabil energiöverföring vilket är bättre än en snabb sockerrush som t ex sockerbaserade tillkott ger.

Fibregest doseras också i små mängder..... 50 - 100 gram beroende på alpackans behov.

Både Camelibra och Fibregest är till formen mycket småpelleterade för att undvika foderstrupsförstoppning. Inga genmanipulerade grödor används i tillverkningen.

Pris per 20 kg  215:- + moms

Läs mer om Fibregest hos gwf nutrition

Maila kusipacha@telia.com eller ring 0411-550554 el 0733-870015 om du vill ha mer information eller köpa Camelibra eller Fibregest. 

För oss är kvaliteten på djurhållningen prioritet nummer ett och god utfodring är en av de viktigaste grundstenarna i en frisk besättning. Våra alpackor har nu ätit Camelibra och Fibregest sen hösten 2005 år och är överlag i mycket fin kondition. Vi har haft  få hälsoproblem, god fertilitet och alla föl har fötts pigga och livskraftiga. 
Intressant är att i alpackans ursprungsländer är jorden extremt mineralrik (vulkaniskt ursprung) .... så mineralrik att den har giftiga halter av vissa ämnen. Med detta i åtanke har man spekulerat i huruvida det är så att alpackan har ett extremt högt mineralbehov eller om det är så att alpackan har ett väldigt lågt upptag av mineraler. Tillverkaren av Camelibra och Fibregest har lagt ned möda på att se till att mineraler och spårämnen finns i en form som gör det möjligt för alpackan att tillgodogöra sig dem dvs de är organiskt bundna. Camelibra är det enda mineralfodret för alpackor i Sverige som har
Kusipacha Alpacka  |  kusipacha@telia.com